Duurzaam is nu

Als je bij Juva werkt, draag je bij aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. Al denk je er niet de hele dag aan, je draagt wel degelijk bij aan een ander energiesysteem en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelen.

Onze kerntaak is en blijft zorgen voor veilige, betrouwbare en betaalbare energie voor iedereen, nu en in de toekomst. Het delen, uitdragen en toepassen van onze kennis op dit gebied zien onze stakeholders (waaronder klanten, leveranciers en samenwerkpartners) als een belangrijke toegevoegde waarde.

Werken bij Juva betekent dat je op je eigen manier, vanuit jouw eigen achtergrond, kennis en competenties het verschil maakt, niet alleen voor je directe collega’s, maar , ook voor onze stakeholders.

 

“Aan ons de aarde, zon en wind.
Aan ons een straks dat nu begint”

Duurzame wereld

We werken met elkaar aan een duurzame leefomgeving. De energietransitie, de overgang naar een energiesysteem vrij van CO2-uitstoot, heeft onze volle aandacht. En dat is nog maar het begin van wat ons te doen staat. De energietransitie is slechts één van de transities die we als maatschappij én als mensheid moeten laten slagen. Het moet om onze wereld leefbaar te houden.

Wij zijn ons continue bewust van het vraagstuk hoe we een duurzame energievoorziening willen en kunnen ontwikkelen. Ons ultieme doel is een efficiënte infrastructuur creëren voor een duurzame energievoorziening. En daarbij vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen. Onze dienstverlening op het gebied van energietechniek (o.a. gas, elektriciteit en warmte) vormt hiervoor een solide basis. 

Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid zijn daarbij onze uitgangspunten.

Duurzame wereld

Duurzaam inzetbaar: Gezond en fit aan het werk

De wereld om ons heen verandert en ontwikkelingen volgen zich steeds sneller op. Daarom is het voor jou als werknemer belangrijk dat je je gesteund voelt en met plezier werkt. Je hebt een duidelijk beeld van jouw wensen en doelen op het gebied van je werk, gezondheid en vitaliteit. Als je dit beeld nog niet hebt, dan werken we hier samen aan. Jouw duurzame inzetbaarheid is belangrijk voor jou en voor ons als werkgever. 

Om jou gezond en vitaal te houden, ondersteunen we je. Ook bij de ontwikkeling van de juiste competenties. Wij hebben verschillende regelingen om je hierbij te helpen. Hierdoor blijf je wendbaar. Voor nu en in de toekomst. 

Je hebt elk jaar de mogelijkheid om maximaal € 500,- te gebruiken voor activiteiten die jou duurzaam inzetbaar houden. Je kunt met dit budget investeren in kennis & vaardigheden, beweging & voeding of ontspanning. Denk bijvoorbeeld aan je sportabonnement of een cursus Mindfulness.
 

JuvaFit - ons programma om je gezond en fit te houden