Betrokken zijn bij een volledig proces; van de voorbereiding tot de uitvoering ervan!

Ik ben in 2012 bij Juva als Technisch Specialist aan de slag gegaan en sinds 2015 als Specialist Assetmanagement Netbeheer Elektra onder andere verantwoordelijk voor het in kaart brengen en uitwerken van risico’s binnen ons net en deze beheersbaar maken door onderhoudsplannen op te stellen die zorgen voor een optimale levensduur van componenten.

Door het maken van netberekeningen op laag- en middenspanning komen veiligheidsrisico’s en capaciteitsknelpunten naar voren, op basis waarvan mijn collega’s en ik verbeteringsvoorstellen opstellen en laten uitvoeren. Daarnaast maak ik samen met andere Specialisten Assetmanagement inzichtelijk wat de impact van de verduurzaming is op onze netten. Zonnepanelen, warmtepompen, gasloos; ontwikkelingen die van invloed zijn op onze netten en ons werk.

Ik ben via detachering als nieuweling bij Juva binnengekomen en heb sindsdien mooie en uitdagende momenten meegemaakt. Binnen een groep collega’s met veel ervaring in de energiewereld, werd ik direct door iedereen goed meegenomen in de werkzaamheden waar ik mee te maken kreeg. Meedraaien in een projectgroep, je weg vinden, kennis opdoen, de uitdaging aangaan en ervaren wat je kan en hoe je het gaat aanpakken. Aspecten die het werken bij Juva interessant maken.

Ik vind het fijn om te werken bij een organisatie waar een open cultuur kenmerkend is, waar men altijd bereid is je te helpen en kennis met je te delen. Het is bij Juva makkelijk om in contact te komen met je collega’s, en met die korte lijntjes zaken goed en snel te kunnen regelen. Zeker na de grote verbouwing van ons kantoorpand afgelopen jaar waardoor we elkaar nog meer kunnen opzoeken en beter en efficiënter samenwerken.

Met alle ontwikkelingen in de energiewereld en binnen mijn vakgebied wil ik me nog meer verdiepen in de techniek en bredere kennis opdoen over de energietransitie, de verduurzaming, smart grids e.d. En daarmee een bijdrage leveren aan de rol die wij als organisatie in de energietransitie hebben. Juva is een werkgever die zijn medewerkers een interessant takenpakket biedt, met daarbij de vrijheid en flexibiliteit om jezelf te kunnen blijven ontplooien. En waarbij je ook niet functie-gerelateerde zaken kan oppakken.

Toen ik 4 jaar geleden gevraagd werd om mezelf kandidaat te stellen voor de Ondernemingsraad als vertegenwoordiger vanuit Netbeheer heb ik dat van harte opgepakt. Als OR weet je wat er binnen de organisatie en op de werkvloer afspeelt en krijg je de kans om hier met de directie over in gesprek te gaan. In die 4 jaar hebben we als OR met een goede samenwerking en afstemming veel bereikt en meegemaakt. Goede en constructieve veranderingen op organisatorisch gebied en opkomen voor de medewerkers zijn belangrijke aspecten waar we als OR voor staan. En ook hierin krijg ik veel vrijheid en medewerking vanuit mijn team en manager om deze neventaak uit te voeren.

En dat alles maakt dat ik blij ben bij Juva te werken!