description
beschrijving
Met twee andere Operationeel Datamanagers in het team Marktfacilitering ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele proces- en uitvalverwerking. Je rapporteert aan de data analisten in het team of de processen juist, tijdig en volledig zijn uitgevoerd. In nauwe samenwerking met de data analisten stel je (test)specificaties op voor de functionele verbeteringen en wijzigingen in de ICT applicaties en verricht je hiervoor testwerkzaamheden.

Het team Marktfacilitering is onderdeel van de afdeling Meters & Marktfacilitering van Westland Infra Netbeheer B.V. en vanuit de wettelijke taken van de netbeheerder, verantwoordelijk voor de energiemarkt processen allocatie, reconciliatie, meetdataverwerking en het beheer van het (centrale) aansluitingen register.

 
skills
jouw taken
Samen met je collega Datamanagers ben je bezig met het collecteren, valideren en de distributie van de meetdata. De handelingen welke bij deze taken horen zijn geautomatiseerd. Jij bedient de diverse systeemonderdelen die hiervoor zorgen en controleert of de gegevensstromen volledig, juist en tijdig zijn voordat je deze verder verwerkt. Bij uitval zorg je, afhankelijk van het geval, voor oplossingen of voor escalatie. Tevens controleer je de te versturen verbruik-, allocatie- en reconciliatiegegevens op juistheid en volledigheid. Als laatste stap leg je de gecontroleerde data voor verzending ter ondertekening voor aan de bevoegde leidinggevende. 

Je houdt je ook bezig met het waarborgen van de datamanagement systemen. Je stelt op basis van functionele specificaties een procesbeschrijving of testplan op en maakt een planning op van te verrichten testen of operationele werkzaamheden, rekening houdend met in- en externe voorschriften en stemt deze af met de data analisten of ICT. Tevens controleert de werking van de datamanagement systemen op juistheid, volledigheid en tijdigheid door middel van testen, analyses, rapportages, et cetera en rapporteert over de status.

Je neemt als Operationeel Datamanager deel aan het ontwikkelingstraject van nieuwe applicaties ten behoeve van het datamanagement systeem en bewaakt de functionaliteit en de voortgang.
Je test de opgeleverde applicatie op basis van vooraf opgestelde testprocedures. Vervolgens communiceert de resultaten terug naar de data analisten of ICT en neemt zo nodig acties.
Je accepteert de opgeleverde applicatie van ICT en implementeert de gewijzigde applicatie en draagt zorg voor het in productie nemen. 

Je onderhoudt contact met de landelijk netbeheerders, leveranciers, programma verantwoordelijken, shippers, meetbedrijven, et cetera. Je beantwoordt vragen of geeft informatie met betrekking tot verbruiken, allocatie- en reconciliatiegegevens, berichtenverkeer, uitval, fouten et cetera en registreert deze in het systeem voor markt- en klantvragen. Je gebruikt de databasetools voor de oplevering van de managementinformatie en doet voorstellen voor verbeteracties

 
responsibilities
jouw dagindeling
Je hebt er weer zin in vandaag. Na het opstarten van je laptop bekijk je je email en neem je de werklijst voor vandaag door. Als eerste start je met het bekijken van de binnengekomen meetdata. Hierna bekijk je of de beschikbare informatie is aangeleverd door o.a. Tennet zodat je de allocatie kunt uitvoeren. Deze controleer je en verwerk je in een rapportage. Tussendoor bespreek je de informatie met de data-analisten. Vervolgens voorzie je de juiste meetdata aan de juiste marktpartij. 


In de middag start je met de uitvoering van de reconciliatie. Dit doe je één keer per maand. Je voert controles uit en maakt een rapportage voor het MT. Als laatste beantwoord je de vragen over de meetdata vanuit onze grootverbruik klanten en registreert dit in ons systeem. 

 
daily
wie ben jij
Je hebt MBO+ werk- en denkniveau. Je hebt kennis vergaard op het gebied van geautomatiseerde informatiesystemen, informatiebeheer, -management en het testen van data. Je hebt ervaring met en kennis van SQL. Je kunt zelfstandig werken, bent accuraat en bent praktisch ingesteld. Je bent flexibel, bent goed in analytisch denken, je bent creatief en inventief in het bedenken van oplossingen en het uitvoeren van uitlopende werkzaamheden. 

 
ask
wij zoeken
Opgesomd zoeken wij het volgende in jou: 
•    Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau;
•    Je hebt kennis van geautomatiseerde informatiesystemen, informatiebeheer, informatiemanagement en testen;
•    Je hebt kennis van de databaseapplicatie SQL;
•    Je bent zelfstandig, accuraat, resultaatgericht en praktisch;
•    Daarnaast ben je flexibel, analytisch, creatief en inventief voor het oplossen en uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. 
•    Je bent in staat om ontwikkelingen in de energiemarkt te signaleren en te vertalen naar de organisatie toe.
offer
wij bieden
Wij bieden een prettige, vrije en collegiale werkomgeving en hechten veel waarde aan samenwerken. Het bieden van ontwikkeling en een veilige werkomgeving staan centraal. Vanwege de vele ontwikkelingen op het gebied van energie verandert onze omgeving continue en dat houdt het werk interessant en uitdagend. 

Naast dit alles hebben we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden die je voor een deel zelf kunt samenstellen. Benieuwd hoe deze voorwaarden eruit zien?

Jouw Sollicitatie

De eerste stap is natuurlijk jouw sollicitatie. Zodra wij deze binnen hebben ontvang je van ons een bevestiging en word je op de hoogte gehouden van de vervolgstappen.

Eerste gesprekken

Zijn we enthousiast geworden van jouw sollicitatie? Dan drinken we graag een kop koffie om nader kennis te maken. Geen vragenvuur, maar gewoon een goed gesprek.

Vervolg gesprekken

Wanneer de eerste kop koffie door beide partijen is bevallen, gaan we in een tweede gesprek graag wat dieper in op een aantal zaken.

Aanbieding contract

Als ook het tweede gesprek goed is verlopen, doen we je graag een aanbieding.

Vacature vervuld

Na een handtekening onder het contract is de cirkel rond en verwelkomen wij je als collega.

Deel deze vacature