Jaarverslag 2017

Strategie

Onze opdracht als netbeheerder is om de transitie naar een duurzame energievoorziening in ons verzorgingsgebied optimaal te faciliteren. Dit willen we realiseren door ons te onderscheiden als netbeheerder met een focus op de specifieke vraagstukken van de regio. We werken aan een multi utility smart grid voor de regio, duurzaam en geregeld. Onze commerciële activiteiten bouwen we succesvol uit.

De ambitie van Westland Infra Netbeheer B.V. is ons te onderscheiden als netbeheerder. De basis is een veilige en betrouwbare infrastructuur die aansluit op de behoefte van onze klanten, nu en in de toekomst. Dit bereiken we door het inzetten van risico gedreven assetmanagement,
een systeem dat risico’s, prestaties en kosten integraal afweegt. Toepassing van ICT gedreven ontwikkelingen stelt ons in staat om de betrouwbaarheid verder te verhogen door gericht onderhoud en vormt de ruggengraat van het netwerk van de toekomst: continu de vraag en aanbod van energie in balans brengen.

Een voorloper hiervan is het concept Smart Grid Westland. Uiteindelijke zullen op (lange) termijn alle energie dragers, elektriciteit, gas en warmte, een integraal systeem gaan vormen met onderlinge conversies en opslag, het zogenaamde multi utility smart grid. Capturam B.V. heeft als doel te bouwen aan dit systeem en participeert in initiatieven die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio's Westland en Midden-Delfland. Dit betreffen activiteiten die (nog) niet tot de wettelijke taken behoren van de netbeheerder, maar wel sterk zijn gelieerd aan het transport van energie. Hierbij gaat het om het ontsluiten van duurzame energiebronnen en het leveren van systemen die de benutting van de duurzame energie optimaliseert. Zodoende willen wij vanuit onze huidige rol in de energievoorziening een positie opbouwen
in de energievoorziening van de toekomst.

Anexo B.V. heeft als doel onze commerciële activiteiten verder te ontwikkelen en uit te bouwen. Het gaat om (slim) meten van energiestromen, spanning, onderhoud en innovatie in energie.