Jaarverslag 2017

Over ons

Op 8 maart 2017 is de naam van N.V. Holding Westland
Infra gewijzigd in N.V. Juva. Dit is een onderdeel van
een duidelijke scheiding in de markt van de wettelijke
netbeheertaken en de overige activiteiten. N.V. Juva
heeft drie werkmaatschappijen, te weten: Westland
Infra Netbeheer B.V., Anexo B.V. en Capturam B.V.

Onze strategie richt zich op drie speerpunten: onderscheidend
netbeheer in het belang van het tuinbouwcluster,
groei in de commerciële activiteiten en verduurzaming
van de energievoorziening in de regio. Op alle drie de
speerpunten zijn in 2017 duidelijke resultaten geboekt.

De werkmaatschappijen van Juva