Jaarverslag 2017

MVO

Wij zijn een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener, transparant over onze activiteiten en we gaan bewust om met mens, maatschappij en milieu. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een integraal
onderdeel van onze identiteit. Het gaat over onszelf en de manier waarop we omgaan met elkaar, onze veiligheid en gezondheid, ons bedrijf, onze regio en onze invloed op mens en milieu. Activiteiten binnen MVO kunnen zowel groot als klein zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan over de opwarming van de aarde en onze CO2-uitstoot. Maar ook over onze eigen invloed op onze omgeving. Ieder individu kan een steentje bijdragen. Daar doen wij dan ook beroep op. Zo is ons beleid voortdurend in beweging. Dagelijks werken we aan (kleine) verbeteringen.

De volgende drie pijlers liggen aan de basis van ons MVO-beleid:

  • Welzijn van onze medewerkers, klanten en omgeving
  • Duurzame energievoorzieningen
  • Goed voor de regio