Jaarverslag 2021

N.V. Juva heeft drie werkmaatschappijen, te weten: Westland Infra Netbeheer B.V., Capturam B.V. en Anexo B.V. Onze strategie richt zich op drie speerpunten: onderscheidend netbeheer in het belang van het tuinbouwcluster, groei in de commerciële activiteiten en verduurzaming van de energievoorziening in de regio.

We bevinden ons in een sterk veranderende omgeving als gevolg van de transitiefase waarin de energiewereld zich bevindt. Toch weten wij in deze onzekerheid met onze stakeholders een koers uit te zetten die een nieuwe basis vormt voor het (economische) welzijn van de regio.
Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Wij dragen als netwerkgroep bij aan een leefbare samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zien wij dan ook als een integraal onderdeel van onze identiteit. In het MVO-verslag leggen we verantwoording af over de wijze hoe wij daar in 2021 aan gewerkt hebben.

Bekijk de website van ons jaarverslag!
 

Screenshot jaarverslag website Juva