Jaarverslag 2018

N.V. Juva heeft drie werkmaatschappijen, te weten: Westland Infra Netbeheer B.V., Anexo B.V. en Capturam B.V. Onze strategie richt zich op drie speerpunten: onderscheidend netbeheer in het belang van het tuinbouwcluster, groei in de commerciële activiteiten en verduurzaming van de energievoorziening in de regio.

We bevinden ons in een sterk veranderende omgeving als gevolg van de transitiefase waarin de energiewereld zich bevindt. Toch weten wij in deze onzekerheid met onze stakeholders een koers uit te zetten die een nieuwe basis gaat vormen voor het (economische) welzijn van de regio.
Met het jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

We zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij als organisatie hebben voor mens, milieu en maatschappij. We realiseren ons dat we met het uitvoeren van onze werkzaamheden direct of indirect impact hebben op deze drie gebieden. In het MVO-verslag leggen we verantwoording af over de wijze waarop wij daar in 2018 rekening mee hebben gehouden.

Bekijk de website van ons jaarverslag!
 

Screenshot jaarverslag website Juva