Over Juva

N.V. Juva

N.V. JUVA

Als netwerkbedrijf werken wij aan een leefbare en duurzame samenleving voor iedereen en geloven in de kracht van innovatie en samenwerking om dit te bereiken. De omvorming van de huidige energievoorziening naar een duurzaam energiesysteem zien we als grootse uitdaging voor de komende decennia.

Met onze specialisatie in het transport van energie en de daaraan gerelateerde producten en diensten, binnen de wettelijke kaders nemen wij hierin initiatief door verbinding te zoeken met alle stakeholders. Door samenwerking komen we tot de beste oplossingen. 

N.V. Juva kent drie dochterondernemingen die ieder haar eigen specialisaties kennen: Westland Infra Netbeheer B.V., Capturam B.V. en Anexo B.V.

Westland Infra

Westland Infra Netbeheer B.V.

Als netbeheerder zoeken wij op alle manieren de verbinding met onze klanten en stakeholders. Wij verzorgen de distributie van elektriciteit en gas in de regio's Westland en Midden-Delfland en in een aantal voormalige private netten in het Rotterdamse havengebied. 

Kenmerkend voor ons zijn de vele glastuinbouwondernemers in ons klantenbestand. Onze voornaamste taak is te zorgen voor een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, ook bij de transitie naar een duurzame energievoorziening. 

We onderscheiden ons met oplossingen die aansluiten op de behoeften van onze klanten. In het belang van onze klanten maken we ons sterk voor ruimte binnen de wettelijke kaders zodat onze klanten de netwerken kunnen benutten op een manier die aansluit bij hun bedrijfsvoering. 

Capturam

Capturam B.V.

De komende jaren staat vermindering van de CO2-uitstoot centraal. De verwachting is dat de mate van verduurzaming de license to operate gaat vormen voor de tuinbouw. Geothermie is bijzonder kansrijk binnen de regio en kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van CO2. We participeren in Trias Westland B.V. (45%) en Energie Transitie Partners B.V. (50%) om de ontwikkeling van geothermie en andere duurzame technieken te versnellen. De participaties dragen bij aan het doel om in 2020, 5 PJ duurzame warmte te produceren binnen de regio.

Capturam richt zich op deze duurzame en innovatieve activiteiten die bijdragen aan de verduurzaming van de energievoorziening in de regio.

Anexo

Anexo B.V.

Voor bedrijven waarbij energie een kritische of intensieve factor is, biedt Anexo inzicht en continuïteit. Anexo biedt inzicht in energie, openbare verlichting en biedt (slimme) netwerkoplossingen die bijdragen aan een betrouwbare en duurzame energievoorziening door heel Nederland.

De doelen van onze klanten staan bij ons voorop. We zoeken persoonlijk contact en denken graag mee in werkende oplossingen. We zijn pas tevreden als de klant tevreden is. Wij zijn er van overtuigd dat ‘zien iets anders is dan kijken’ en ‘horen iets anders dan luisteren’.

Organigram

Structuur van N.V. Juva