Ontwikkel jouw talent

JUVA is een relatief kleine organisatie in een boeiende, veranderende omgeving. Elk van onze drie dochterondernemingen levert een belangrijke bijdrage aan het creëren van een leefbare en duurzame samenleving. Samen werken we elke dag hard aan het realiseren hiervan en vanwege onze betrokkenheid bij de regio lever je als werknemer een tastbare en zichtbare bijdrage.

Opleiding en persoonlijke ontwikkeling zijn twee zaken welke we erg belangrijk vinden. Enerzijds omdat we als bedrijf een ambitieuze missie nastreven en hierbij goed opgeleid personeel erg belangrijk is, anderzijds vraagt de energietransitie waar we ons in bevinden een ander soort kennis en kunde.

Samen

We werken samen, met elkaar. Intern heerst een informele sfeer waarin iedereen makkelijk benaderbaar is en de bereidheid om elkaar te helpen is groot.

Ontwikkeling

Ontwikkeling staat bij ons centraal, zowel met betrekking tot onze organisatie, als onze werknemers. We bieden iedereen veel studiemogelijkheden en vinden persoonlijke ontwikkeling erg belangrijk. We streven naar een duurzame inzetbaarheid, waarin werknemers meegroeien met de verschillende ontwikkelingen in de markt.

Ambitieus

Onze missie en de rol welke we willen spelen in de energietransitie is erg ambitieus en dit zie je ook terug in de rest van de organisatie. We vinden persoonlijk leiderschap belangrijk en werknemers genieten veel eigen verantwoordelijkheid. Je moet kansen zien, maar ook durven pakken.

Veilig

In het werk wat we doen en waar we ons mee bezighouden vinden we veiligheid erg belangrijk. We zien scherp toe op een veilige werk- en leeromgeving en spreken elkaar aan op gedrag. Hierdoor voelt iedereen zich veilig en weet iedereen wat ze doet.