N.V. Juva presenteert (MVO) Jaarverslag 2017

21 jun. 2018

Op woensdag 20 juni heeft de directie van N.V. Juva tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering het Jaarverslag 2017 en het MVO Jaarverslag 2017 aan haar raad van commissarissen en aandeelhouders gepresenteerd. Bekijk de jaarverslagen

Het Jaarverslag 2017 geeft een goed inzicht in de resultaten die wij hebben bereikt met de gezamenlijke activiteiten. In 2016 hebben een naams- en organisatiewijziging plaatsgevonden, zodat de verschillende activiteiten binnen de netwerkgroep duidelijk en eenduidig kunnen worden gepositioneerd. Met die basis is de netwerkgroep in 2017 aan de slag gegaan met de energietransitie om te komen tot een duurzame energievoorziening waarbij de betrouwbaarheid onveranderd hoog blijft. Met dat doel voor ogen ontwikkelen wij nieuwe producten en diensten. 
In het aparte MVO Jaarverslag 2017 beschrijven we hoe we onze verantwoordelijkheid zien voor mens, milieu en maatschappij in alles wat we doen. 

“Dit jaar zijn we aan de slag gegaan om de organisatie verder klaar te maken voor de toekomst en te zorgen dat onze processen leiden tot tevreden klanten én medewerkers. Zelf ben ik voornamelijk trots op wat we met elkaar bereikt hebben. Ik heb veel gevraagd van alle medewerkers, maar niet zonder resultaat. Sterker nog, een geweldig resultaat!”, zegt algemeen directeur Frank Binnekamp.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering hebben we afscheid genomen van twee commissarissen, nl. Sjaak van der Tak van de Gemeente Westland en Arnoud Rodenburg van de Gemeente Midden-Delfland vanwege het aflopen van de tweede termijn waardoor herbenoeming niet mogelijk is. We danken hun zeer voor de fijne samenwerking afgelopen jaren. 

Hun taken worden overgenomen door Wethouder Hans Horlings namens de Gemeente Midden-Delfland en Joanne Meyboom-Fernhout als onafhankelijk Commissaris op voordracht van de Gemeente Westland.